Mikobud - logo

Generalne wykonawstwo

Oferujemy:

 • roboty ziemne, fundamentowe, murowe oraz prace rozbiórkowe
 • wykonanie konstrukcji stalowych obiektu wraz z pokryciem dachu i ścian
 • przygotowanie procesu budowy wraz z obsługą formalno-prawną
 • analizę dostarczonej przez Inwestora dokumentacji projektowej oraz propozycję jej optymalizacji, poprzez zaproponowanie rozwiązań alternatywnych, mających wpływ na zmniejszenie kosztów i czasu realizacji inwestycji
 • kompleksową realizację inwestycji zgodnie z umową
 • koordynację prac branżowych zgodnie z technologią i zasadami wiedzy technicznej
 • zachowanie najwyższych norm bezpieczeństwa
 • przygotowanie inwestycji do odbioru przez służby państwowe, zezwalające na użytkowanie obiektu

Proponujemy realizacje takich obiektów jak:

 • handlowe
 • magazynowe
 • wysokiego składowania
 • centra logistyczne
 • produkcyjne
 • przemysłowe
 • zakłady utylizacji odpadów komunalnych i przemysłowych
 • rolnicze np. kurniki , pieczarkarnie …